Epekto ng droga sa mga kabataan pananaliksik

Sila ay umayon na marahil ay malaki talaga ang naging epekto ng pagteteks sa ating wika ngunit sa halip na positibo ang idulot nitong epekto sa atin ay nagiging negatibo ito.

Naobserbahan ng aming grupo na karamihan o di kaya ay halos lahat ng estudyante na kabilang sa 1-LAM ay nakakalimutan o pinababayaan ang tamang paggamit ng ating wika. Andiyan ang sigarilyo,alak,droga,sugal at ang lahat ng ito ay hindi nalalagay sa lugar.

Kabilang sa mga batayan ng antas ng pagkakaapekto sa katawan at isipan ng tao ang kundisyon ng kanyang katawan, kasama na ang laki, timbang, kalusugan, katauhan, huling oras o panahon ng pagkain, mga inaasahan niya sa gamot na ininom, pati na ang dating karanasan sa paggamit ng masamang gamot.

Aming naobserbahan na totoo ngang maraming kabataan ngayon na gumagamit ng ating wika sa pagteteks. Bakit hindi kaya tayo magsimula sa ating sarili upang gayahin tayo o maging halimbawa sa iba. Ano na ba ang ginawa mo upang mapangalagaan sila mula sa pag-abuso sa droga?

Report Story Sa panahon ngayon, iba na ang kabataan ngayon. Sinisira ng Bisyo ang kaisipan ng isang tao. Sa pamamagitan ng aming gagawing pag-aaral ay matutulungan na makita ng kabataan na hindi natin dapat ito binabalewala.

Kaya hinihikayat ko ang lahat na gabayan o bigyang pansin natin ang isang kabataan na tulad namin o katulad nilang may mga bisyo upang makaiwas at maproktektahan sa mga masamang impluwensiya sapagkat ang mga bisyong nabanggit ko ay walang maidudulot na maganda sa ating buhay.

Sa aming obserbasyon ay kapansin-pansin talaga ang masasamang naidudulot ng pagteteks sa ating wika. Ang mga gumagamit ng droga ay nagmumula sa lahat ng antas ng buhay at sa lahat ng bahagi ng bansa. Ito ay ang pagkakaroon ng cancer sa baga,esophagus, at larynx, coronary artery disease, peripheral artery disease, stroke, at ChronicObstructive Pulmonary Disorder o COPD.

Ang tatlong artikulo na ito ay tumatalakay sa paghina ng mga kabataan, hindi lamang sa Pilipinas ngunit pati na rin sa ibang parte ng mundo, sa paggamit at pagsulat ng kanilang lenggwahe. Pagkaraan ng kanilang mga suliranin, may posibilidad na tumigil na sila sa paggamit ng masamang gamot.

Ganito ang sabi ng isang ulat ng pamahalaan ng Estados Unidos: Ang Bisyo ay nakakasira ng pag-aaral, sapagkat napupunta ang kaniyang atensyon at interest sa kaniyang bisyo.

Kasama na ang mga pahayagan, aklat at web page, gayundin ang ibang nmga kaugnay na pag-aaral. Natatalos mo na ba ang bagay na maaaring nanganganib ang iyo mismong mga anak? Kaya marapat lamang na kilalaning mabuti at piliin ang mga taong sinasamahan at kinakaibigan. Ano-ano kaya ang mga epekto nito?

Nais sana ng grupo naming na baguhin ang sitwasyong ito. Maaari itong maging kasangkapan upang lubos nating mapaganda ang ating wika. Malaki ang impluwensiya n gating wika sa ating mga Pilipino kaya dapat itong ingatan.

Small Pangwakas Napatunayan naming base sa mga datos na aming nakuha na malaki ang nagiging impluwensiya ng paggamit natin nang Filipino sa pagteteks sa paggamit natin dito sa pagsusulat. Ngunit nasusundan ang kaginhawahang ito o pakiramdaman ng ganting-kilos o tugon o reaksiyon mula sa sistema ng nerbiyos, na kinabibilangan ng pagkalungkot o depresyon, o kawalan ng kaginhawahan at hindi mapakali.

Sa paanong paraan naming ito mababago? Ito ang magsisilbing konkreto na halimbawa o katibayan na susuporta sa aming paksa. Hindi na nila ito pinapahalagahan at madalas ay hinahalo pa ito sa wikang banyaga.

Layunin Nais naming maimpluwensiyahan ang mga estudyante na pahalagahan at gamitin nang tama ang ating wika. Ito ay nakatutok lamang sa 1-LAM sapagkat sila ang napili namin upang magsilbing simbolo ng mga kabataan sa Pilipinas na ginagamit sa pagteteks an gating wika.

Isaalang-alang ang kaso ng isang kabataang babae na taga-Brazil. Ayon sa kanila ay naapektuhan na nito ang paggamit nila sa ating wika sapagkat madalas na silang magkamali sa pagsusulat ng ating wika, humihina na ang kaalaman o bokabularyo nila ukol dito at alam nilang ginagamit na nila ang ating wika sa maling paraan.

Marami pa namang paraan upang mabago ito at maaari natin itong subukan upang makatulong sa ating wika.

Ipinapakita nito na talagang malaki ang nagiging impluwensiya ng ating pagteteks sa paggamit natin sa ating wika. At ang pangunahing dahilan nito ay kahirapan. Ito ang lumabas na resulta ng pag-aaral na isinagawa ngPeninsula Medical School sa United Kingdom sa pangunguna hinggil sa kaugnayan ng paninigarilyo sa Psychological well-being ng tao.Ano ba ang epekto ng droga sa lipunan, lalo na sa kabataan?

Ang pananaliksik na ito ay ginawa upang malaman ang iba’t-ibang saloobin at pananaw ng mga kabataan sa pinagbawal na gamot ngunit lumalaganap na paggamit ng droga. Ang mga kabataan ay ang magtataguyod ng kasaganahan, o kung hindi man, ay ang kapinsalaan na maaaring idulot ng.

Sa panahon ngayon, iba na ang kabataan ngayon. Marami talagang klase ng bisyo ang pumapanahon ngayon.

Andiyan ang sigarilyo,alak,droga,sugal at ang lahat ng ito ay hindi nalalagay sa mi-centre.coms: 2. Kasama pa ring batayan ng epekto sa tao ang mismong mga katangian ng ininom o ginamit na gamot.

Kabilang dito ang dami ng gamot, ang katapangan ng timpla ng gamot, ang paraan ng paggamit – maaaring hinithit, ininom, o kaya inindyiksyon o itinurok sa balat –, at pati ang pagsasabayan o pagtatambalan ng mga ginamit na bawal na gamot.

Ang pananaliksik na ito ay aming gagawin upang imulat ang mata ng mga kabataan sa mga maaaring maging epekto ng kanilang mga aksyon. Layon nito na baguhin ang sitwasyon ng kasalukuyan at ang maaring maging eksena ng hinaharap. Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang FILIPINO IV, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang ‘’Persepsyon ng mga Mag-aaral ng Rangas Ramos Nationa High School hinggil sa sintax law’’.

Pagkalulong sa bawal na gamot

Ngunit, ang mga kabataan ngayon ay di lamang sa pag-aaral napupunta ang atensyon, may iba na kailangan pang maghanap ng trabaho at ikabubuhay matustusan lamang ang kanilang pangangailangan at pag-aaral. Napakalaking bagay kasi basta nakatapos ng pag-aaral at mayroong titulo.

Download
Epekto ng droga sa mga kabataan pananaliksik
Rated 4/5 based on 62 review